Stupne ochrany

V rámci Registra bicyklov bude mať k dispozícii niekoľko stupňov ochrany. Najjednoduchší stupeň je iba jednoduchá registrácia vášho bicykla, tá však neumožní personalizáciu osoby k bicyklu, takže v prípade krádeže bicykla je ľahko prehliadnuteľná. Odoslaním údajov do formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnej miere podľa zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Úhrada poplatku za kartičku Identifikačného čísla bicykla a identifikačných nálepiek a čipov slúži zároveň ako členské v našom OZ.

 

Stupne ochrany.

  • registrácia bicykla do Registra bicyklov – zadarmo
  • registrácia bicykla do Registra bicyklov  a vystavenie Identifikačného čísla bicykla a identifikačných nálepiek – spoplatnená funkcia (4 Eurá)
  • registrácia bicykla do Registra bicyklov  + vystavenie Identifikačného čísla bicykla + identifikačných nálepiek + čip – spoplatnená funkcia (pripravuje sa)

Pri spoplatnenej funkcii budete mať možnosť zvoliť si, či chcete bicykel zaregistrovať na:

  • fyzickú osobu
  • právnickú osobu

Preukaz, ktorý dostanete vyzerá nasledovne:

Add Your Comment: