Čo je Register bicyklov?

 

 

Register bicyklov je prvý komunitný portál, kde siobčania môžu nahlásiť ukradnuté bicykle.
Register bicyklov je  databáza, do ktorej si občania vlastniaci bicykel dobrovoľne zadajú údaje o svojom bicykli, na základe ktorých môžu požiadať o vystavenie Preukazu bicykla s Identifikačným Číslom Bicykla, ktorý je pre každý bicykel jedinečný. Toto číslo budete mať k dispozícii iba vy a Register bicyklov.

Údaje, ktoré sa zaregistrujú sa neposkytujú tretím osobám!

Ak sa pýtate, nestačilo by iba zaregistrovať bicykel?Načo potrebujem IČB?

Pre niekoho to možno  stačí, pre niekoho nie. Vy sa môžete rozhodnúť, či chcete iba jednoduchú registráciu, čisto bicykla, alebo chcete aj registráciu s pridelením IČB, ktoré tvorí vyšší ochranný prvok. Aj keby vám zlodej ukradol už zaregistrovaný bicykel a urobil si  k nemu nejaký preukaz, akože je to jeho bicykel, vy budete poistený práve unikátnym IČB číslom, ktorým viete dokázať svoj vlastnícky vzťah k bicyklu.

Čo je cieľom tohto systému:

  • prevencia proti kradnutiu
  • poskytnúť nástroj na trestnoprávnu zodpovednosť
  • spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK)
  • propagácia bezpečnostných prvkov a zabezpečenia bicyklov medzi občanmi
  • prinútiť OČTK, aby konali robili preventívne kontroly v mestách

Časové ciele Registra bicyklov:

  • september 2011 – december 2012 – testovacia prevádzka
  • január 2013 – december 2013 – pilotná prevádzka a spustenie Registra bicyklov

 

Add Your Comment: